Пётр Ильич Чайковский в исполнении Святослава Рихтера (ВЕСЬ РИХТЕРОВСКИЙ ЧАЙКОВСКИЙ)

ВЕСЬ РИХТЕРОВСКИЙ ЧАЙКОВСКИЙ ________________________________ Ор.23 b-moll, Оp.37 G-dur, Ор.37а №1 A-dur, Ор.37а №5 G-dur, Ор.37а №6 g-moll, Ор.37а №11 cis-moll, Ор.5 f-moll, Ор.7 A-dur, Ор.10 №1 F-dur, Ор.10 №2 G-dur, Ор.19 №1 g-moll, Ор.19 №5 B-dur, Ор.40 №2 c-moll, Ор.40 №8 As-dur, Ор.51 №1 As-dur, Ор.51 №3 Es-dur, Ор.51 №5 F-dur, Ор.72 №5 D-dur, Ор.72 №12 E-dur, Ор.72 №15 E-dur, Ор.50 a-moll.

28 songs, 3 hours, 17 minutes, 58 seconds